Profil Aparatur

1. Petinggi

Nama : Surjono

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Sukodono Rt. 24 Rw. 03

2. Carik

Nama : Sulistiyono

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Sukodono Rt. 26 Rw. 03

3. Kaur TU dan Umum

Nama : Kiki Andriyanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ngasem Sukodono Rt. 24 Rw. 03

4. Kaur Keuangan

Nama : Abdul Gofur

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Sukodono Rt. 21 Rw. 03

5. Staff Kaur Keuangan

Nama : Dwi Cahnoyo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Sukodono Rt. 26 Rw. 03

6. Kaur Perencanaan

Nama : Ali Hariyanto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Krajan Rt. 19 Rw. 02

7. Kasi Pemerintahan

Nama : Benny Achwan Teguh

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Krajan Rt. 12 Rw. 02

8. Kasi Pelayanan

Nama : Sumadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Sukodono Rt. 24 Rw. 03

9. Staff Kasi Pelayanan

Nama : Sudirin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Krajan Rt. 17 Rw. 02

10. Staff Kasi Pelayanan

Nama : Shodiq Ihsan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Candi Rt. 5 Rw. 01

11. Kamituwo Candi

Nama : Mohadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Candi Rt. 07 Rw. 01

12. Kamituwo Krajan

Nama : Nur Salim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Krajan Rt. 16 Rw. 02

13. Kamituwo Sukodono

Nama : Kadar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ngasem Sukodono Rt. 23 Rw. 03